Skupina B - Motorové vozidlo do 3,5 t

Předpoklady:

Věk 18 let v den závěrečných zkoušek. (Možnost začít 1,5 roku dříve.)
Zdravotní způsobilost.

Výcvik:

Simulace na trenažéru
Praktická jízda 28 hod.
Zdravotní příprava 4 hod.
Praktická údržba 2 hod.
+ Teorie

Rozšíření:

Při rozšíření ze skupiny A1 nebo skupiny A je zdravotní příprava pouze 2 hod.

Z kapacitních důvodů se uchazeči na skupinu B (osobní automobil) musí nahlásit v kanceláři autoškoly dopředu, nestačí jen přijít na zahájení!!!

Skupina BE - Přípojné vozidlo nad 750 kg

Předpoklady:

Věk 18 let v den závěrečných zkoušek. (Možnost začít 1,5 roku dříve.) Žadatel musí být držitelem skupiny B
Zdravotní způsobilost.

Výcvik:

Praktická jízda 8 hod.
Zdravotní příprava 2 hod.
Praktická údržba 2 hod.
+ Teorie