Skupina B - Motorové vozidlo do 3,5 t

Předpoklady:

Věk 18 let v den závěrečných zkoušek.
Zdravotní způsobilost.

Výcvik:

Simulace na trenažéru
Praktická jízda 28 hod.
Zdravotní příprava 4 hod.
Praktická údržba 2 hod.
+ Teorie

Rozšíření:

Při rozšíření ze skupiny A1 nebo skupiny A je zdravotní příprava pouze 2 hod.

Z kapacitních důvodů se uchazeči na skupinu B (osobní automobil) musí nahlásit v kanceláři autoškoly dopředu, nestačí jen přijít na zahájení!!!

Skupina BE a B96

Předpoklady:

Věk 18 let v den závěrečných zkoušek. Žadatel musí být držitelem skupiny B
Zdravotní způsobilost.

B96 – souprava do 4.250 kg celkové hmotnosti soupravy

Výcvik:

Praktická jízda 8 hod.
Zdravotní příprava 2 hod.
Praktická údržba 2 hod.
+ Teorie

U skupiny B96 pouze závěrečná zkouška z jízdy (v ceně 2 hod. jízd před zkouškou)