Skupina C - Motorová vozidla nad 3,5t + přípojné vozidlo

Předpoklady:

Věk 21 let v den závěrečných zkoušek. Žadatel musí být držitelem skupiny B.
Zdravotní způsobilost.

Výcvik:

Praktická jízda 18 hod.
Zdravotní příprava 4 hod.
Praktická údržba 4 hod.
+ Teorie