Skupina D - Motorová vozidla pro přepravu více než 8 osob (mimo řidiče) + přípojné vozidlo 750kg

Předpoklady:

Věk 24 let v den závěrečných zkoušek. (Možnost začít 1,5 roku dříve.)
Žadatel musí být držitelem skupiny B.

Zdravotní způsobilost.

Výcvik:

Praktická jízda 30 hod.
Zdravotní příprava 4 hod.
Praktická údržba 8 hod.
+ Teorie

Rozšíření:

Při rozšíření ze skupiny C 14 hodin jízdy, 2 hodiny praktické údržby a 4 hodiny zdravotní přípravy.